ការណែនាំអំពីការិយាល័យ

នេះគឺជានាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។មាន​ដើម​មហា​សំណាង​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន តំណាង​ឱ្យ​ភាព​រុងរឿង និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ ។មិត្តរួមការងារក្នុងការិយាល័យមានសាមគ្គីភាព និងរួសរាយរាក់ទាក់ ហើយធ្វើការយ៉ាងសកម្ម។ការិយាល័យមានទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងបង្អួចធំ។សូមស្វាគមន៍អតិថិជនមកពីជុំវិញពិភពលោកមកទស្សនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។发财树 办公室 ២


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣